Peuters online

Peuters volgen in de ontwikkeling
 
Peuters volgen in hun ontwikkeling is een van de belangrijkste taken van de leidster. Hiervoor hanteert Onderbouwdjunior observatiemomenten. Observatiemomenten zijn herkenbare punten in de ontwikkeling van een kind.
 
De observatiemomenten hebben betrekking op de ontwikkeling van het kind op gebied van:
  • motorische ontwikkeling
  • taalontwikkeling
  • rekenontwikkeling
  • sociaal emotionele ontwikkeling
 
Door de observatiemomenten te vergelijken met de ontwikkeling van het kind, kan worden bepaald of een kind een achterstand of een voorsprong heeft in de ontwikkeling. Ieder kind ontwikkelt zicht echter individueel. Daarom wordt in Onderbouwd een ruime marge genomen voor er van achterstand wordt gesproken. Het kind krijgt ook vele mogelijkheden om een observatiemoment te herhalen en in te oefenen op andere manieren.
 
Observatiemomenten zijn gebaseerd op de gemiddelde leeftijd waarop een peuter een herkenbaar punt in de ontwikkeling laat zien. Dit gemiddelde geldt uiteraard niet voor ieder kind. Het gemiddelde kind bestaat immers niet!
 
Aansluiten bij de basisschool
 
Uit vele onderzoeken is gebleken dat het aansluiten van de peuterspeelzaal bij de basisschool uitermate belangrijk is.
 
Het leerlingvolgsysteem Onderbouwdjunior is dan ook alleen effectief wanneer het kind na het verlaten van de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf een school bezoekt die werkt met Onderbouwd.
 
Onderbouwd gaat uit van observatiemomenten die gedaan worden door middel van spel. Het spelmateriaal geeft aan welk doel zou moeten worden beheerst. Is er geen sprake van beheersingsniveau dan wordt het doel op een ander moment herhaald.
 
 
 
 
 

 

 

 

 


Inloggen

×

Wachtwoord vergeten

×